Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het deels verwijderen van een draagmuur, Contrabas 87
 • Het aanleggen van een dam in een sloot, Langeweg ongenummerd
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde van een hoekwoning, Vondellaan 57

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een energie-opslag, Hermelijnweg 8
 • Het plaatsen een overkapping, Hoge Vaartkant 122
 • Het in gebruik nemen van het pand als prakrijkruimte en woning, Waldhoornlaan 208
 • Het realiseren van twee appartementen, Hoek Beiaard – Bisschopsmolenstraat ongenummerd
 • Het tijdelijk plaatsen van een woonunit, Sander 21
 • Het oprichten van 45 appartementen, Tamboerijn ongenummerd
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Wilhelminalaan 12A
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Loofhout 47
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Marterhof 62
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Korhoen 18
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Spoorlaan 173

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide Procedure

 • Het vestigen van een BSO, Olympiade 25

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

 • Het uitbreiden van een supermarkt, Concordialaan 195
 • Het realiseren van 6 appartementen, Korte Brugstraat ongenummerd