Informatiebijeenkomst Postcoderoosproject

Inwoners en bedrijven van Etten-Leur kunnen deelnemen in het ‘Postcoderoosproject’ via de zonnepanelen op het dak van zwembad De Banakker. Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur kreeg begin juli een subsidie toegezegd van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee kan gestart worden met de aanleg van zonnepanelen op het dak van zwembad De Banakker.

 

(Vervolg) Postcoderoosproject - Zelf energie opwekken

Het Postcoderoosproject biedt voor inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op de eigen woning de mogelijkheid zelf energie op te wekken. Gemeente Etten-Leur stimuleert met dit project inwoners en bedrijven om met schone energie te werken. Uiteindelijk is het de bedoeling om besparing in de CO2 uitstoot te bereiken. Gemeente Etten-Leur stelt het dak van De Banakker beschikbaar en DuurSaam Etten-Leur zorgt voor aanleg, onderhoud en exploitatie.

 

Wil je deelnemen in het Postcoderoosproject?
Een zonnecertificaat kost 250 euro per stuk. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor minimaal 4 en maximaal 16 zonnecertificaten. Je investeert en neemt deel voor 15 jaar. 
Ook huurders kunnen meedoen. Om deel te nemen in dit project moet je lid zijn van DuurSaam (lidmaatschap kost € 10,-- per jaar) en dien je een postcode in de gemeente Etten-Leur te hebben.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 31 augustus is er een speciale voorlichtingsbijeenkomst van 19.00 – 21.30 uur in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. Tijdens deze bijeenkomst is er een uitgebreide presentatie waarin alles wordt uitgelegd. Ook de financiële onderbouwing komt aan de orde. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en aan het einde van de bijeenkomst kun je je definitief opgeven.

 

Wil je de bijeenkomst bijwonen? Aanmelden is verplicht en kan per email aan secretaris@duursaam-etten-leur.nl. Aanmelden kan tot en met 28 augustus. Per gezin mag er maximaal 1 persoon deelnemen aan de bijeenkomst (i.v.m. de coronamaatregelen).