Vergadering Welstandscommissie op 31 augustus

Op dinsdag 31 augustus is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 30 augustus ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 30 augustus 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.