Werkzaamheden Van ‘t Hoffstraat

Op 30 augustus 2021 begint de aannemer met het bouwrijp maken van het gebied tussen de Concordialaan en de Heerma van Vossstraat. Het werk duurt naar verwachting tot half november van dit jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving bereikbaar blijft en de overlast beperkt wordt.

 

Dit werk vindt plaats als voorbereiding op de geplande bouwwerkzaamheden van Woonstichting Alwel. Op de plekken van de gesloopte woningen komen appartementen en woningen. De start van de woningbouw verwachten we eind van dit jaar.

 

Download de app en blijf op de hoogte

De aannemer maakt tijdens de uitvoering gebruik van de “bouwapp” waarin u alle informatie over het project kunt vinden. De app is beschikbaar in de Playstore en Appstore. In deze app kunt u zoeken op “Bouwrijp maken Van 't Hoffstraat Etten-Leur”. Hierin worden steeds updates geplaatst over de voortgang van de werkzaamheden. Ook kunt u via de app vragen stellen aan de uitvoerder op het werk. Wij raden u aan gebruik te maken van de app en zo op een gemakkelijke en leuke manier op de hoogte te blijven van de voortgang van de werkzaamheden.

 

Informatie op de website

Meer informatie over de bouwplannen van Alwel treft u aan op de gemeentelijke website. U vindt de actuele informatie op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen >bouwrijp maken Van ‘t Hoffstraat.