Besluiten van B&W van 29 juli

Afspraak met de raad over bereikbaarheid boa's en antwoorden op MOR meldingen

Brief Raad jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang

Overeenkomst groenonderhoud WVS Groep 2021

Windturbine Hoge Zijpolder

Herziening Beleidslijn Incidentele Ruimte voor Ruimte

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.