Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 26 juli 2021 verkeersbesluiten hebben genomen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats Rode Kruisstraat, Beiaard en Loofhout. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 4 augustus 2021