Besluiten van B&W van 28 juli

  • Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud Brakkenstraat
  • Regionaal woningbehoeftenonderzoek
  • Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur
  • Voorgenomen besluit: Huisvestingsaanvragen SKPOEL 2022
  • Eerste bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning sociaal domein
  • Fusie Leersaam en Markant
  • Vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak: Nobelaer terrein
  • Antwoordbrief D66

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.