Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

  • Het wijzigen van de woning (toevoegen dakramen), Stationsstraat 21D
  • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Lambertusstraat 24
  • Het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een CDG gebouw, Vossendaal 31
  • Het plaatsen van reclame, Bredaseweg 199
  • Het deels verwijderen van een draagmuur, Guido Gezellelaan 102
  • Het oprichten van een woonvilla, Achter de Molen 45
  • Het plaatsen van een containerperron en uitdruipplateau, Tussendonk 15

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het veranderen van de gevel van de garage, Den Uylhof 32
  • Het isoleren van de gevels, Beatrixpark 12

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het realiseren van een deel van de Zwartenbergse Polder als Natte Natuurparel, Haagsedijk (Kadastraal M189)