Onderzoek behoefte dagactiviteiten ouderen met geheugenproblemen of (lichte) dementie

De gemeente Etten-Leur vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook inwoners met geheugenproblemen of (lichte) dementie. Wij willen graag een dementievriendelijke gemeente zijn. De verwachting is dat de komende jaren het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt zal stijgen. Om daarop voorbereid te zijn onderzoekt de gemeente samen met onderzoeksbureau KWIZ wat de behoeften nu en voor de toekomst zijn. Uw mening is waardevol. Helpt u mee?

Waarom is uw mening belangrijk?
Hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe beter de gemeente haar aanbod kan laten aansluiten op de behoeften en de wensen van de inwoners van Etten-Leur.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?
Alle inwoners van 65 jaar en ouder mogen deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst is bedoeld voor zowel inwoners die te maken hebben met geheugenproblemen of (lichte) dementie én voor inwoners die daar (nog) niet mee te maken hebben. Van de laatste groep willen we als gemeente graag weten wat u graag zou willen aan hulp of activiteiten, mocht u te maken krijgen met geheugenproblemen of (lichte) dementie.

Hoe kan ik meedoen?
De vragenlijst kan online worden ingevuld. Uw antwoorden zijn anoniem. U kunt de vragenlijst op twee manieren vinden:

Via de website: https://kwiz.survalyzer.eu/EttenLeur2022

U kunt tot 2 september 2022 meedoen aan het onderzoek.