Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

 • Het bouwen van een loods, Zundertseweg 53
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning, Oude Bredaseweg 38
 • Het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning, Steenloper 4
 • Het verbouwen van een bedrijfspand, Nijverheidsweg 17
 • Het oprichten van een bedrijfspand, Dukaatstraat ongenummerd
 • Het uitbreiden van een kantoorpand, Vijfhuizenweg 28
 • Het wijzigen van eerder verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels en plaatsen van reclame uitingen, Spoorlaan 129
 • Het plaatsen van een dakkapel, Marskramerstraat 14
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Vondellaan 20

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Blauwe Reiger 15
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Withofstraat 19
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Poelsstraat 18
 • Het realiseren van een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel, Wouter Berthoutlaan 45
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Van Rooylaan 23
 • Het oprichten van een bijgebouw, Baai 78
 • Het verwijderen van een draagmuur, Guido Gezellelaan 102

Verleende Omgevingsvergunning Uitgebreide Procedure

 • Het opstarten van een Buitenschoolse opvang, Kerkwerve 46

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het oprichten van 11 woningen, Vlaamse Schuur ongenummerd

Matwerkvoorschriften activiteitenbesluit.

 • Maatwerkvoorschriften mbt geluid en intrekken voorschriften d.d. 12-01-2015 voor Alpha Packaging B.V., Vossendaal 12