Agenda van de raadsvergadering 'de raad luistert' op 5 september

Op maandag 5 september is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Deze vergadering houden we digitaal. Dit omdat is gebleken dat deze vorm van vergaderen door belangstellenden als het meest laagdrempelig werd ervaren.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vaststelling ruimtelijke kaders Stationsstraat 35-37
  • Vaststelling ruimtelijke kaders voor herontwikkeling Stationsplein 45
  • Vaststelling ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de locatie Wipakker (deel jeugdland)
  • Voorgenomen fusie tussen Stichting Leersaam en Markant Breda
  • Voorstel beschikbaar stellen voorbereidings-krediet voor het opstellen van een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp voor de aanpassing van de begane grond van het Stadskantoor

 

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt dan een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de digitale vergadering. Wanneer u behoefte heeft aan een instructie voor het digitaal vergaderen, kunt u dat aangeven bij de griffie. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 5 september. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 5 september 2022 op ‘Raad Luistert’).