Besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 december 2018

De gemeenteraad heeft besloten om

·        het voorstel over de bekrachtiging van de geheimhouding van de toelichting/presentatie van     20 november 2018 over het project Spoorzone-Juvenaat vast te stellen

·        het veiligheidsprogramma ‘Veiligheid door verbinding’ vast te stellen

·        de grondexploitaties 2018 vast te stellen

·        het voorstel over de benoeming van de aandachtspunten van de fracties voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 vast te stellen

·        het normenkader rechtmatigheid vast te stellen

·        het voorstel over het uitbrengen van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2019 van GR BWB vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 3 december 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.