Openingstijden Horeca tijdens de Jaarwisseling

Burgemeester De Vries stelde verruimde openingstijden voor alle horecabedrijven in Etten-Leur (met uitzondering van paracommerciële inrichtingen en coffeeshops) in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 tot 06.00 uur vast. Voor de voorschriften die hieraan zijn verbonden, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 076 of via apv@etten-leur.nl.

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. Vindt u dat een besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar: de burgemeester van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen.