Verkeersbesluiten parkeerplaatsen Slotlaan, Streek en Slagveld

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat ze bij besluit van 5 december 2018 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Slotlaan, Streek en Slagveld.

De verkeersbesluiten liggen durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 12 december 2018