Besluiten van b&w

  • Aangepaste ruimtelijke kaders plangebied Spoorzone Juvenaat
  • Pilot wijk-GGZ’er
  • Extra bijdrage Stichting Leergeld
  • Evaluatie proef GFT inzameling hoogbouw
    Op 7 november 2017 stelde het college het plan van aanpak vast voor de proef ‘GFT inzameling hoogbouw’. De gemeente Etten-Leur voerde deze proef uit van 1 maart t/m 30 september 2018. Het merendeel van de betrokken bewoners is positief en wil doorgaan met het scheiden van GFT. Daarom zet het college de GFT inzameling bij de huidige hoogbouwlocaties ongewijzigd voort tot 31 december 2019. Vanaf 2020 voert de gemeente de GFT inzameling structureel in bij alle hoogbouwlocaties, als onderdeel van het project afval2020.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.