Wat te doen als er dringend doktershulp gewenst is?

Onder deze titel brengt de gemeente Etten-Leur elk jaar een informatieblad uit namens de gezamenlijke huisartsen van Etten-Leur. Zo ook voor het kalenderjaar 2019. Het informatieblad bevat de ongevallendienstregeling van de huisartsen in Etten-Leur. Deze ongevallendienstregeling geldt voor patiënten die niet uit Etten-Leur komen of waarvan niet bekend is wie de huisarts is of dit niet meer kunnen mededelen. De regeling staat op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle onderwerpen > Veiligheid en hulpdiensten > Politie, BOA, brandweer, dokter onder de naam ‘Ongevallendienst Etten-Leurse huisartsen 2019’. U kunt het document downloaden, printen en bewaren. Het informatieblad ligt ook in het stadskantoor.