Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december 2018

De gemeenteraad heeft besloten om

  • Een burgerlid voor de APB fractie te benoemen
  • Het voorstel over de vaststelling van de kaders voor het plangebied Couperuslaan 18 geamendeerd vast te stellen
  • De aanpassing van de kaders voor Spoorzone Juvenaat vast te stellen
  • De investeringen voor het project Banakker/Nieuwe Nobelaer annuïtair af te schrijven in 50 jaar

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:
www.etten-leur.nl
> Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 17 december 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.