Collecterooster voor januari en februari 2019

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. Op dit rooster staan stichtingen/instellingen met een CBF-keurmerk. Het CBF geeft dit keurmerk af als een stichting/instelling voldoet aan een aantal criteria, die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. De gemeente is voor collectes gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een bepaald aantal weken waarin (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen houden. Om in deze “vrije periodes” te mogen collecteren, moeten stichtingen/instellingen een vergunning aanvragen bij de gemeente.

In januari en februari 2019 zijn er de volgende collecte- en vrije periodes in Etten-Leur:

6 januari t/m 12 januari               vrije periode
13 januari t/m 19 januari             vrije periode
20 januari t/m 26 januari             vrije periode
27 januari t/m 2 februari             Hersenstichting
3 februari t/m 9 februari              vrije periode
10 februari t/m 16 februari          vrije periode
17 februari t/m 23 februari          vrije periode
24 februari t/m 2 maart               Jantje Beton

Kledinginzameling

Het CBF wees de gemeenten in Nederland op praktijken van illegale kledinginzameling. Deze inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke kledinginzamelingspraktijken (nog) niet in onze gemeente zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zamelen in 2019 in Etten-Leur kleding in:

Januari t/m maart                          Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp   
April t/m juni                                  Ronald McDonalds kinderfonds
Juli t/m september                        Dierenbescherming
Oktober t/m december                  Spieren voor Spieren

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).