Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl. Of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak van de woning, Lange Brugstraat 9
  • Het aanleggen van teelt ondersteunende voorzieningen, Lage Klappenberg 5
  • Het oprichten van een woning, Hanekinderstraat 4B

Wet milieubeheer

  • Het mobiel breken bouw- en sloopafval, Triangeldreef 21

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het veranderen van de voorgevel, Markt 87

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het wijzigen van de huidige vergunning brandveilig gebruik, Lage Vaartkant 152
  • Het uitbreiden van de woning, Koperwiek 6
  • Het plaatsen van een erfafscheiding met schuifpoort, Schuitvaartjaagpad 13
  • Het oprichten van een bedrijfspand, Hoevenseweg 39D
  • Het omvormen van voormalige agrarische percelen naar natuur, Hellegatweg ongenummerd