Inzameling kerstbomen

Van maandag 7 januari tot en met vrijdag 18 januari 2019 worden de kerstbomen ingezameld. U kunt uw kerstboom aanbieden op de verzamelplaats, samen met uw afvalcontainer. U biedt de boom aan samen met uw GFT-container of samen met het restafval. Bewoners van appartementencomplexen kunnen hun kerstboom aanbieden op de dichtstbijzijnde verzamelplaats voor mini-containers. De kerstbomen moeten vrij zijn van potten, plastic en andere versierselen. Daarnaast kunt u de kerstbomen gratis afgeven bij de Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg 5.