Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Zandschel

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij op 18 december 2018 het bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt tot zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden op www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  26 december 2018