Besluiten van b&w

  • Collectieve festiviteiten 2019
  • Onderhoudswerk Banjostraat, Cellostraat, Tubahof & Orgelhof
  • Bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn
    Zorg- en welzijnsorganisaties Avoord en Surplus en woningcorporatie Alwel maakten samen met de gemeente een ‘Bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn’. Daarin staan de specifieke opgaven voor de komende jaren en de concrete acties op korte termijn beschreven. Voorbeelden zijn het project Wonen met Gemak en het Centrum voor Wonen, het aanbieden van een Blijvers- en Verzilverlening en het maken van rapportages, die een actueel beeld geven van huishouden en meet zorgvraag en wat dat betekent voor de huisvesting en het aanbod van de zorg.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.