Vergadering welstandscommissie op 11 december

Op 11 december is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 10 december ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 10 december 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, vindt u op onze website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen, bouwen en verbouwen > Welstand.