Besluiten van b&w

  • Beantwoording mailberichten over bezorgdheid over de volksgezondheid bij de uitrol van het nieuwe 5G netwerk
  • Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen
  • Beantwoorden raadsvragen parkeren bedrijfswagens in woonwijken APB
  • Raadsinformatiebrief basispremie CZM
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.