Goede zorgverzekering, geen verrassingen

Wilt u een zorgverzekering met een uitgebreid pakket voor een lage premie? De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een complete zorgverzekering.

Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u.

Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Voor meer informatie:
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering