Onderzoek hoofdwegennet Etten-Leur

Op onze website staat nieuwe informatie over het hoofdwegennet van Etten-Leur. We doen onderzoek naar mogelijke aanpassingen hiervan. Daarbij kijken we onder andere naar de verkeersafwikkeling en doorstroming. Het onderzoek gaat over de gevolgen voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Het is nog geen besluit, want we gaan daarvoor eerst nog in gesprek met inwoners en andere partners. De informatie lees je op: etten-leur.nl > Inwoner > Parkeren en verkeer.