Agenda van de raadsvergadering ‘De raad debatteert’ op 16 december

Op maandag 16 december is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Van Goghkerk. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

 • Voorstel over de toelating en beëdiging van een raadslid ter vervulling van een ontstane vacature
 • Voorstel over de vaststelling van de verordening WMO
 • Voorstel over de vaststelling van:
 1. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij;
 2. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur;
 3. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek;
 4. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein 21-25
 • Voorstel over de vaststelling van het preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet
 • Voorstel over de herziening van de exploitatieopzet De Streek
 • Voorstel over de aanpak van fase 2 “Samen maken we Etten-Leur”
 • Voorstel over de vaststelling van het Normenkader Rechtmatigheid
 • Voorstel over de vaststelling van de specifieke onderwerpen voor de accountantscontrole 2019
 • Voorstel over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis vanwege toevoeging gemeente Altena
 • Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag

 

NB: U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan.

Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 16 december. Ook kunt u de agenda inzien in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 16 december op ’Raad besluit’ klikken).