Besluiten van b&w

 

  • Omgevingsvisie
  • Evaluatie werken op afspraak
  • Beantwoorden raadsvragen toegankelijkheid mindervaliden D66
  • 1e wijziging Legesverordening 2020
  • Beantwoorden vragen Seniorenraad ouderenhuisvesting

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.