Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 december 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • Het voorstel over de vaststelling van de eerste wijziging Winkeltijdenverordening 2017 af te wijzen
  • Het voorstel over de verordening afvalstoffenheffing 2020 en de verordening reinigingsrecht 2020 vast te stellen
  • Het procesvoorstel over alternatieven voor een multifunctionele raadzaal vast te stellen
  • Het voorstel over de wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij de werkgeversvereniging vast te stellen
  • Het voorstel over het bestemmingsplan Lage Donk 45 vast te stellen

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 2 december 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.