Vergadering welstandscommissie op 16 december

Op 16 december is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 13 december ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 13 december vanaf 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.