Besluiten van b&w

 • Woningmarktonderzoek 2019
 • Informatiebrief aan raad over vaccinatiegraad jeugdigen Etten-Leur
 • Afdoen toezegging voortgang onderwijsagenda
 • Voorlopige achtergrondwaarde PFAS-stoffen
 • Beantwoording brief seniorenraad 18 november 2019
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020
 • Voortgang acties bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn
 • Raadsbrief - informeren opbrengstpotentie reclamebeleid
 • Raadsbrief procedure armoedenota
 • Subsidieverzoek Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen (VPTZ)
 • Prestatieafspraken Surplus 2020
 • Subsidie AutoMaatje

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.