Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het verbouwen van de woning, Bonkelaar 10
  • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Huygenslaan 65
  • Het vervangen van kozijnen in de achtergevel van de woning, Korte Brugstraat 70
  • Het wijzigen op eerder verleende bouwvergunning 2018OG0266-01 voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor, Oude Kerkstraat 49

Verleende omgevingsvergunning

  • Het legaliseren van de erfafscheiding en plaatsen van een overkapping, Van Aerthof 1
  • Het legaliseren van een bestaande erfafscheiding, Johan van Oldenbarneveltlaan 2

Verleende Wabo milieuneutrale vergunning, reguliere procedure

  • Vergunning voor aanpassing kwaliteit afvoer van afvalwater, Kompak Nederland Munnikenheiweg 63

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • Voor de locatie Parallelweg 5 te Etten-Leur; door Kok Lexmond B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 6 januari 2020 tot en met 5 april 2020, voor naar verwachting hoogstens 20 dagen.

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het afschermen van een dakterras, Willem Dreessingel 80

Melding uitweg

  • Het aanleggen van een uitweg van Boeieraak 10 naar Spinaker