Besluiten van b&w

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • Reactie op concept-uitvoeringsovereenkomst N640 (Provincie Noord-Brabant)
 • Subsidies 2020
 • Reactie op de brief van raadsfractie GroenLinks
 • Afvalinzameling
 • Wijzigingen parkeren 2020 Etten-Leur
 • Toezegging aan de gemeenteraad overlast parkerende vrachtwagens
 • Straatnaamgeving
 • Aanvraag suppletieregeling bommenregeling t.b.v. Waterschap Brabantse Delta
 • Partiële herziening bestemmingsplan 'Buitengebied' (kaders en aanpak)
 • Placemaking
 • 2e wijziging legesverordening 2020 (reisdocumenten)
 • Herzien begroting 2020 WVS-groep
 • Toezegging gemeenteraad nadere regels re-integratie
 • Subsidie dagbesteding Het Stekkie 2020
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.