Besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

 • De heer H.C.M. Verwijmeren toe te laten als raadslid namens de fractie van Ons Etten-Leur in de gemeenteraad ter vervanging van een vertrekkend raadslid
 • De verordening WMO vast te stellen
 • Het voorstel vast te stellen over:
 1. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij
 2. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur
 3. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek
 4. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost
 • Het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 vast te stellen
 • Het preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet vast te stellen
 • De herziening van de exploitatieopzet De Streek vast te stellen
 • De aanpak van fase 2 “Samen maken we Etten-Leur” vast te stellen
 • Het Normenkader Rechtmatigheid 2019 vast te stellen
 • De specifieke onderwerpen voor de accountantscontrole 2019 vast te stellen
 • De aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis vanwege toevoeging gemeente Altena vast te stellen
 • Het voorstel over de aanwijzing van een griffier en de eerste en tweede plaatsvervangend griffier vast te stellen

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 16 december 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.