Verkeersbesluit reserveren van twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen aan de Peellandhof

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 december 2019 voor bovenstaande een verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 24 december 2019