Besluiten van B&W

  • Knotten wilgen door vrijwilligers van de Stichting NME
  • Deelnotitie Omgevingsvisie bouwlocaties en wegvarianten
  • Bodembeleid PFAS-stoffen
  • Uitgangspunten bij het vaststellen van de kaders ruimtelijke herontwikkeling Anna van Berchemlaan 2-4
  • Verkoopovereenkomst voor herontwikkeling Kompaslocatie
  • Reactie provincie op brief nieuwe woningbehoefte- en bevolkingsprognoses
  • Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen
  • Beleidskader beschermd wonen 2021-2025

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.