Goede zorgverzekering voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon

Heeft u een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon en wilt u een zorgverzekering met een uitgebreid pakket voor een lage premie? De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een complete zorgverzekering.
Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering Daar leest u onder andere de voorwaarden en de inkomensgrens voor deelname. En u vindt er contactgegevens waar u terecht kunt met vragen en voor hulp.