Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Trompetlaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 7 december 2020

bovenstaand verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 16 december 2020