Besluiten van B&W

  • Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse verzamelvoorzieningen voor restafval en oud papier- en karton en met GFT-behuizingen (fase 2)
  • Experiment gesloten coffeeshopketen
  • Elektrische voertuigen in parkeergarage
  • Vaststellen definitief ontwerpplan Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat
  • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2021
  • Beleidsregels terugvordering
  • Informatiebrief bestuur Regionaal Werkbedrijf
  • Toezicht Wmo
  • Toezegging aan raad evaluatie tijdelijke verruiming terrassen
  • Subsidies 2021 & vaststelling 2019

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.