Veiligheid en het ontlasten van de zorg belangrijker dan carbidschieten

Carbidschieten vindt tijdens de jaarwisseling normaal gesproken plaats op open velden. Bijvoorbeeld in het buitengebied. De gemeente heeft gesproken met inwoners en gezelschappen die de afgelopen jaren carbid hebben geschoten. Zij geven aan dat voor hen het ‘gezellig bij elkaar komen’ centraal staat, wat dit jaar helaas niet mogelijk is. Om de zorg te ontlasten en te voorkomen dat carbid afgeschoten wordt op onveilige plaatsen, heeft de gemeenteraad besloten om carbidschieten tijdens de jaarwisseling te verbieden. Ook het vervoeren of het bij zich hebben van carbid (of soortgelijke stoffen) is verboden.