Werk aan het Stationsplein start op 4 januari

Op 4 januari start de herinrichting van het Stationsplein. Het werk duurt naar verwachting tot half juli 2021.  Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar blijft en de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. In december voert de aannemer al wat kleine voorbereidende werkzaamheden uit, maar sluit nog niets af.

 

Parkeren op het Stationsplein vanaf 4 januari niet meer mogelijk

Vanaf 4 januari 2021 kan er niet meer geparkeerd worden op het Stationsplein omdat hier een tijdelijke verbindingsweg wordt aangelegd. Gratis parkeren kan nog steeds op het parkeerterrein Spoorlaan ten oosten van het tankstation en aan de noordkant van het station.

 

Hoe ziet de werkfasering er uit?

  • Op 4 januari wordt gestart op het Stationsplein - op het huidige parkeerterrein voor het oude Rabobankgebouw - met de aanleg van een tijdelijke verbindingsweg voor motorvoertuigen. Hier worden ook de tijdelijke bushalteplaatsen aangelegd die eind januari in gebruik genomen gaan worden.
  • Wanneer deze tijdelijke weg gereed is, wordt begin februari 2021 gestart met de reconstructie van het kruispunt Stationsplein-Spoorlaan-Anna van Berchemlaan. Dan worden ook de riolering en een aantal nutsleidingen vervangen. Met verkeersborden zal het wegvak worden afgezet. Fietsers en voetgangers zullen via een veilige route het station Etten-Leur kunnen bereiken.
  • Begin april wordt de tijdelijke verbindingsweg verwijderd en vervolgens de rijweg Stationsplein richting Spoorlaan west gereconstrueerd. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.
  • In de laatste fase wordt het parkeerterrein voor het oude Rabobankgebouw opnieuw ingericht. (Planning uitvoering begin mei t/m medio juli 2021).

 

De daadwerkelijk start van de verschillende werkzaamheden is natuurlijk mede afhankelijk van het weer.

 

Alle informatie over de herinrichting via de app en website

De aannemer maakt tijdens de uitvoering gebruik van een omgevingsapp waarin u alle informatie over het project kunt vinden. De app ‘de BouwApp’ is beschikbaar in de Playstore en Appstore. In deze app kunt u zoeken op ‘Reconstructie Stationsplein’. Hierin worden steeds updates geplaatst over de voortgang van de werkzaamheden. Ook kunt u via de app vragen stellen aan de uitvoerder op het werk. Wij raden u aan gebruik te maken van de app en zo op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier op de hoogte te blijven van de voortgang van de werkzaamheden. Actuele informatie kunt u ook vinden op onze website www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Herinrichting Stationsplein. Op die site is ook informatie te vinden over de bouw van de fietsenstalling op het Stationsplein.