Gladheidbestrijding 2020-2021 - publicatie op de gemeentepagina van 2 december 2020

Tijdens de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid op diverse  wegen en fietspaden door bevriezing, sneeuw of ijzel, door middel van natzout strooien, preventief aangepakt. Ook de routes van het openbaar vervoer ( busroutes etc.) worden dan gestrooid. Deze periode loopt van 1 november 2020 tot 1 april 2021. 

Voorbeelden van wegen :  Beiaard, Parklaan, Rijsdijk, Schoonhout en Zundersteweg.

Voorbeelden van fietspaden  zijn:  Beiaard, Couperuslaan, Lage Neerstraat, Olympiade en Stuiverpad

 

Volledige routes

Dit bericht, inclusief de plattegrond waarop de straten staan aangegeven waar bij gladheid gestrooid wordt, staat op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Gladheidbestrijding

 

Rijks- en Provinciale wegen

Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur worden de autosnelweg(A58) en provinciale wegen      (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg) respectievelijk door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant gestrooid.

 

Zoutkist

Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, bijvoorbeeld stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Voor organisaties, die niet commercieel zijn, bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan   dit winterseizoen tegen een vergoeding van € 200,- een zoutkist in bruikleen worden genomen. Het extra navullen kost € 150,- per keer. 
Wilt u hier graag gebruik van maken dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via het  telefoonnummer 14076.