Besluiten van B&W van 2 december

  • Vergroten agrarisch bouwvlak Lochtsepad
  • 2e voortgangsrapportage prestatieafspraken Alwel en HBV 2021
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.