Besluiten van de openbare raadsvergadering ‘de Raad Besluit’ van 15 november 2021

De gemeenteraad heeft op 15 november 2021 bij ‘de Raad Besluit’ verschillende besluiten genomen. U vindt de besluitenlijst via deze link: http://ris2.ibabs.eu/ettenleur. Kies vervolgens voor 15 november 2021 bij het tabblad kalender. Bovenaan (punt 0) leest u het conceptverslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u als dat wenst afhalen bij de publieksbalie van het Stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4.