Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van bomen op het perceel gelegen naast Beelgaarde14, kadastraal sectie P, perceelnummer 3451
 • Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, Hazeleger 12
 • Het realiseren van een werktuigenhok, Hoge Klappenberg 18
 • Het uitbreiden van de kassen, Lage Donk 12
 • Het vervangen van kozijnen en borstwering, De Genestetstraat 18
 • Het wijzigen van de voorgevel, Schoonhout 89

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het gebruiken van een bedrijfswoning voor particuliere bewoning, Concordialaan 12
 • Het wijzigen van de voorgevel, Beiaard 19
 • Het realiseren van een dakopbouw, Muldersweg 56
 • Het brandveilig gebruik voor hotel, bar/bistro en kookwinkel-/bijeenkomstruimte, Oude Bredaseweg 2

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het transformeren van de bestaande woning, Schoonhout 40