Agenda van de raadsvergadering “de raad debatteert” en aansluitend “de raad besluit” op 20 december 2021

Op maandag 20 december zijn er ’s avonds vanaf 19.30 uur openbare raadsvergaderingen. Het overleg wordt vanwege de Coronamaatregelen digitaal gehouden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

De raad Debatteert

 • Verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen van een intensieve veehouderij van de Zundertseweg 67A naar de Zwartenbergseweg 17
 • Raadsvoorstel vaststellen normenkader rechtmatigheid t.b.v. de jaarrekeningcontrole 2021
 • Raadsvoorstel vaststellen specifieke controleonderwerpen accountantscontrole jaarrekening 2021
 • Raadsvoorstel vaststelling van de belastingverordeningen
 • Raadsvoorstel vaststelling gemeenschappelijke regeling Beschermd wonen
 • Startnotitie stationsplein 3 (voormalige locatie Chinees restaurant)
 • Startnotitie participatie overdekte winkelcentrum
 • Raadsvoorstel tijdelijke verlenging grondverzet in Etten-Leur
 • Initiatiefvoorstel inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (als vervolg op gedachtewisseling over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de groenvoorziening)

De raad Besluit

 • Vaststelling diverse verslagen
 • Bovenstaande voorstellen vanuit de raad debatteert van 20 december

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 20 december 2021. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 20 december op ‘Raad Debatteert of Raad Besluit’).