Besluiten van B&W van 9 december

  • Beleidsregels Maatschappelijke Participatie
  • Vrijgeven ontwerp Beiaard parkeerhofjes voor inspraak
  • Subsidie 2022
  • Benoeming stembureauleden en aanwijzen stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022
  • Actualisatie Speelplan Grient
  • Omgevingsvisie gemeente Halderberge
  • Raadstoezegging indicatoren Wet inburgering
  • Met ELkaar tegen eenzaamheid – ontwikkelplan
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.