Speelplan de Grient vernieuwd

Het laatste speelplan van wijk de Grient is uit 2012. Dit jaar is er samen met kinderen en een werkgroep bestaande uit wijkbewoners, gewerkt aan een actualisatie van dit speelplan.

Voor heel de wijk

Kinderen gaven hun mening over spelen door met de werkgroep alle speellocaties in hun wijk de Grient te bekijken. Ze hebben de gemeente geadviseerd. De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op de speelplek. Dit alles rekening houdend met het beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en wensen van de kinderen. Het college neemt deze adviezen graag over.

Het speelplan ter inzage

 

 

 22 december 2021 ligt in de hal van het stadskantoor het speelplan ter inzage. Het staat daarnaast ook op de gemeentelijke website > Wonen en wijken > Wijken en informatie > De Grient > Speelplan de Grient 2021. Ook op de verschillende social mediakanalen van de gemeente publiceren we erover.

 

Wilt u nog reageren?
Buurtbewoners kunnen reageren op het speelplan tot en met 22 december 2021 door een e-mail te sturen naar info@etten-leur.nl. Een brief schrijven kan ook naar het college van burgermeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Ontvangen we binnen de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het speelplan, dan bestellen wij de speeltoestellen en plaatsen we deze in het voorjaar van 2022.