Agenda van de raadsvergadering ‘de raad debatteert’ op 6 december

Op maandag 6 december is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Het overleg wordt vanwege de Coronamaatregelen digitaal gehouden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Raadsvoorstel vrijgegeven concept omgevingsvisie/MER voor inspraak
 • Raadsvoorstel vaststellen regiovisie Jeugdzorg West-Brabant-West 2022-2025
 • Raadsvoorstel voor het verkrijgen van een Verklaring van geen bedenkingen voor de verplaatsen van een intensieve veehouderij van de Zundertseweg 67A naar de Zwartenbergseweg 17
 • Raadsvoorstel vaststellen normenkader rechtmatigheid
 • Raadsvoorstel vaststellen specifieke controleonderwerpen accountantscontrole
 • Raadsvoorstel vaststellen belastingverordeningen
 • Raadsvoorstel vaststellen gemeenschappelijke regeling Beschermd wonen
 • Startnotitie stationsplein 3 (voormalige locatie Chinees restaurant)
 • Startnotitie participatie overdekte winkelcentrum
 • Raadsvoorstel tijdelijke verlenging beleid voor grondverzet in Etten-Leur
 • Initiatiefvoorstel inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 6 december 2021. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 6 december op ‘Raad Debatteert) : https://ris2.ibabs.eu/ettenleur