Besluiten van B&W

 • Beantwoording motie privatisering weekmarkt
 • Antwoordbrief Leefbaar Etten-Leur mbt communicatie/participatie projecten
 • Antwoordbrief overlast Vogelaarpark
 • Antwoordbrief aan de fractie van D66 over de maaiwerkzaamheden
 • Kaderstelling herontwikkeling Spoorlaan 19
 • Bovenregionaal expertisenetwerk jeugd Brabant/ Zeeland
 • Startnotitie participatie herontwikkeling overdekte winkelcentrum
 • Raadsinformatiebrief verbeteren samenwerking zorg, onderwijs en kinderopvang
 • Geboortezorg in het Sociaal Domein
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.